Informatii generale

IMPRUMUTURI – INFORMATII GENERALE

In baza prevederilor art.1, al.1 si 3 din Legea nr. 122 / 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7, al. 1, lit. e din Legea nr.266/2006 si a Statutului propriu , Casa acorda imprumuturi cu dobanda membrilor sai.

Documentatia necesara acordarii imprumuturilor:

Pentru titular:

 • cerere scrisa , pe formulare tipizate specifice ;
 • adeverinta de venit pe formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza ;
 • extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor)-semnat si stampilat de angajator;
 • factura de utilitati;
 • BI/CI titular;
 • talon de pensie (in cazul pensionarilor) ;
Pentru giranti:

 • adeverinta de venit pe formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza ;
 • BI/CI girant;
 • talon de pensie (in cazul pensionarilor);
Avantaje:

 • documentatie simpla;
 • aprobare rapida (in ziua depunerii documentelor solicitate );
 • rata a dobanzii fixa;
 • se pot acorda imprumuturi de pana la 5000 lei, fara giranti;
 • in cazuri deosebite , se acorda reesalonari si perioade de gratie la rambursarea imprumuturilor.
 • calculul dobanzii se face prin metoda anuitatii;

Exemple reprezentative:

 1. Pentru un imprumut  de 1000 lei  acordat cu o dobanda fixa de 19 %, pentru o perioada 12 luni, rata lunara este de 92,15 lei, suma totala de rambursat la terminarea perioadei de acordare este de 1130,70 lei. In aceasta suma sunt incluse: 25 lei comision de analiza,  1000 lei imprumut si 105,70 lei  dobanda totala de plata. Pentru acest exemplu de calcul, DAE este 26.74%
 2. Pentru un imprumut de 1000 lei  acordat cu o dobanda fixa de 24 %, pentru o perioada 60 luni, rata lunara este de 28,76 lei, suma totala de rambursat la terminarea perioadei de acordare este de 1751,37 lei. In aceasta suma sunt incluse: 25 lei comision de analiza,  1000 lei imprumut si 726,37 lei  dobanda totala de plata. Pentru acest exemplu de calcul, DAE este 28.41%

Acestea sunt exemple de calcul. Pentru a afla toate detaliile legate de imprumutul dorit de dumneavoastra, va rugam sa va prezentati intr-una din sucursalele Casei si sa solicitati reprezentantului CAR din sucursala, informatii standard la nivel european, draftul contractului de imprumut si graficul de rambursare.