Informatii generale

IMPRUMUTURI – INFORMATII GENERALE

In baza prevederilor art.1, al.1 si 3 din Legea nr. 122 / 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7, al. 1, lit. e din Legea nr.266/2006 si a Statutului propriu , Casa acorda imprumuturi cu dobanda membrilor sai.

Documentatia necesara acordarii imprumuturilor:

Pentru titular:

 • cerere scrisa , pe formulare tipizate specifice ;
 • adeverinta de venit pe formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza ;
 • extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor)-semnat si stampilat de angajator;
 • factura de utilitati;
 • BI/CI titular;
 • talon de pensie (in cazul pensionarilor) ;
Pentru giranti:

 • adeverinta de venit pe formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza ;
 • BI/CI girant;
 • talon de pensie (in cazul pensionarilor);
Avantaje:

 • documentatie simpla;
 • aprobare rapida (in ziua depunerii documentelor solicitate );
 • rata a dobanzii fixa;
 • se pot acorda imprumuturi de pana la 5000 lei, fara giranti;
 • in cazuri deosebite , se acorda reesalonari si perioade de gratie la rambursarea imprumuturilor.
 • calculul dobanzii se face prin metoda anuitatii;