Conferința membrilor

carsolidaritatea
Comentariile sunt închise pentru Conferința membrilor

Conferința membrilor din 24.03.2018 a introdus în Statutul instituției – conform Regulamentului U.E. nr. 678/2016, aplicabil din 28 mai 2018 – alte patru articole care apără drepturile membrilor conform detaliilor de mai jos:
Art. 15.4 dreptul de acces la date: dreptul membrului de a obține de la C.A.R., la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de C.A.R.;
Art. 15.5 dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cererea sa și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea, datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în special a datelor incomplete, inexacte;
Art 15.6 dreptul de opoziție: membrul C.A.R. are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ce date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări în scop de marketing direct în numele C.A.R., sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop;
Art. 15.7. dreptul de a fi supus unei decizii individuale: orice membru are dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea unei decizii care produce efecte juridice în privința sa care îl afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum credibilitatea sau alte aspecte;
Art. 15.8 dreptul de a se adresa justiției: este dreptul fiecărui membru pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr.677/2001 și care au fost încălcate. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliează reclamantul iar cererea este scutită de taxă de timbru.