DESPRE Asociația C.A.R. Solidaritatea I.F.N. Buhusi

C.A.R. Solidaritatea I.F.N. Buhuşi este organizată pe baza liberului consimțământ al persoanelor salariate, sau al altor persoane care obţin venituri de natură salarială, prin asociere la nivel teritorial, care prin cererea de înscriere recunosc Statutul şi depun aportul social, devenind membri cu drepturi depline.

C.A.R. Solidaritatea I.F.N. Buhuşi este independentă în raporturile cu alte organizaţii obşteşti, organizaţii politice, sindicate, organe economice de stat, sau administrative.

Scopul Casei de Ajutor Reciproc Solidaritatea I.F.N. Buhuşi este sprijinirea şi întrajutorarea financiară a membrilor săi.

Obiectul de activitate al C.A.R. Solidaritatea I.F.N. Buhuşi îl constituie acordarea de împrumuturi membrilor săi, cu dobânda care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor şi constituirea fondurilor statutare.

Obiectivele pe care le urmarim

 • Atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a unui număr cât mai mare de persoane;
 • Întrajutorarea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi;
 • Protejarea fondurilor sociale ale membrilor împotriva inflaţiei;
 • Încurajarea membrilor să îşi constituie fonduri sociale solide;
 • Participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul utilizării fondurilor obşteşti, potrivit prevederilor Statutului propriu şi a normelor financiare în vigoare;
 • Asigurarea aceloraşi drepturi şi obligaţii pentru fiecare membru, funcţie de contribuţiile la fondurile sociale şi respectarea angajamentelor contractuale;
 • Promovarea unor programe educaţionale privind împrumuturile şi alte servicii necesare membrilor;
 • Acordarea, în cazul decesului unui membru, a unui ajutor nerambursabil, urmaşilor acestuia, în cuantumul stabilit de Consiliul director;
 • Asigurarea încasării tuturor împrumuturilor şi a dobânzilor aferente în funcţie de condiţiile stabilite prin contractele de împrumut.

Principii democratice de functionare si organizare

 • Alegerea prin vot a structurilor proprii de conducere şi de control;
 • Caracterul obştesc al structurilor de conducere şi de control, conducerea colectivă şi răspunderea solidară a acestora;
 • Adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă de voturi, cu excepţia acelora privind modificarea Statutului, afilierea/dezafilierea la Uniunea Teritorială Judeţeană, fuziunea sau lichidarea, când sunt necesare 2/3 din voturile delegaților la Conferință; prezentarea şi raportarea periodică a situaţiei organizatorice şi financiare Uniunii Teritoriale Județene;
 • Controlul efectuat de cenzorii proprii şi de Uniunea Teritorială Judeţeană la care este afiliată;
 • Prezentarea anuală, în conferinţă a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute.

Esti interesat de serviciile oferite de noi?